Curs de Quiromassatge Girona

curs de quiromassatge girona

IDIOMA: atenció en català i castellà

CERTIFICAT ACADÈMIC HOMOLOGAT: sí. Per IAOTH (Associació Internacional de Terapeutes)

curs de quiromassatage a girona

 

PROCÉS D’ESTUDI: s’efectuarà l’estudi de l’apartat teòric i pràctic corresponent en modalitat presencial a Girona (Escola de Quiromassatge Girona – TEC). El primer dia de classe es farà entrega del dossier teòric-pràctic sobre el qual s’estudiaran les bases teòriques (indicacions, contraindicacions, anatomia aplicada, etc.) i l’apartat pràctic (tècniques corresponents aplicades en extremitats inferiors, esquena, abdomen, extremitats superiors, massatge crani-facial).

REQUISITS: disposar d’ordinador per a realitzar les proves tipus test a casa.

HORARI: 5 sessions intensives de 7 hores cada classe. A realitzar en cap de setmana o entre setmana, depenent de la disponibilitat horaria de l’alumne/a.

SUPORT: assessorament constant. L’alumne/a pot contactar amb la tutora quan ho necessiti fora de l’aula, resoldre dubtes, demanar assessorament sobre les sortides laborals i metodologia de recerca professional, etc.

Demana una auditoria amb Afra Costa,  responsable d’estudis, si desitges rebre més informació sobre el curs de quiromassatge terapèutic Girona (Espai TEC). 

Tel. 686 344397 (també whatsap)

El que distingeix l’escola de massatges TEC d’altres escoles de formació online ,semipresencial i presencial  és el tracte familiar, amè i directe de l’alumnat amb el personal docent i la direcció de l’escola. L’ atenció amb l’ alumne/a es duu a terme en català o en castellà indiferentment.

CURS DE QUIROMASSATGE GIRONA (ESPAI TEC)

curso de quiromasaje online - duracion

El curs de massatge finalitzarà un cop realitzades les 5 sessions teòrico-pràctiques, superades les proves tipus test i entregats els informes de pràctiques corresponents (que l'alumnat realitzarà a casa).

Els dies de curs (5 sessions intensives) s'establiran entre la tutora i els alumnes, de manera que els dies i horaris convinguin a ambdues parts.

L'alumne/a disposa de vídeos pràctics del massatge aplicat a les diferents parts del cos per a poder practicar a casa, a més a més de la pràctica guiada dins l'aula.

Aquesta formació està valorada en 200 hores teòrico-pràctiques.

curso de quiromasaje online

Què es necessita per a realitzar aquest curs?

Per a realitzar el curs a través de l'escola de quiromassatge de Girona -TEC és necessari:

Ordinador.

Recomanable disposar de camilla de massatges per a seguir practicant a casa amb comoditat, sobre una persona model (familiar, amic...). L'escola pot assessorar sobre la camilla més escaient en concepte de qualitat preu.

El curs de quiromassatge Girona ofert per l'acadèmia de massatges TEC inclou dossier teòrico-practic, vídeos pràctics que transcorren a temps real (de manera que l'alumne/a pugui practicar al mateix temps que veu el vídeo), pràctiques dirigides a l'aula, formularis tipus test i resolució permanent de dubtes durant el període formatiu, tant a l'aula com a casa.


curso de quiromasaje online procedimiento

Procés d'estudi

El curs es divideix en 5 sessions intensives teòrico-pràctiques. L' estudiant haurà d' assimilar els continguts pràctics i teòrics corresponents, lliurar els informes de pràctiques i la prova tipus test de cada mòdul, que realitzarà a casa.

Es formaran horaris de classe a convenir entre els alumnes i la professora.

Una vegada s'hagi assistit als 5 seminaris, superades les proves tipus test i entregat els informes de pràctiques, es farà entrega del certificat acadèmic corresponent.

Pots optar pel curs de massatgista online 100% (amb seminari de pràctiques online) o bé el curs de quiromassatge Girona  en modalitat semipresencial (classes teòriques a casa mitjançant l’aula virtual). En aquest cas, veure apartats «cursos online» i cursos «presencials» del menú desplegable.

Titulació

Es tracta d'un curs de massatge homologat. S'obtindrà el certificat de "Quiromassatge" expedit per l'escola de quiromassatge TEC, acreditat per IAOTH (International Association of Therapist).

curso de quiromasaje online acreditacion

Preu

Matrícula + material (vídeos pràctics i dossier teòric del curs): 55€ 45€ (promoció estiu)

5 seminaris teòric-pràctics presencials: 170 € cada seminari (a abonar abans de cada classe)

QUÈ ESTUDIA EL/LA MASSATGISTA?

Una bona escola de massatge ha d’oferir un apartat teòric, basat en la terminologia escaient, indicacions i contraindicacions del massatge, precaucions, aspectes pràctics del terapeuta i l’espai de treball, coneixement anatòmic de l’ésser humà. El corresponent apartat pràctic (amb vídeos detallats perquè l’alumnat pugui practicar a casa) amb els passis característics del massatge, així com el ritme, la pressió, la velocitat i la intensitat,  en extremitats inferiors, esquena, cervicals, abdomen, extremitats superiors i massatge crani-facial.

 
CONTINGUTS DEL CURS

 INTRODUCCIÓ 

 • Terminologia i breu història del massatge
 • Indicacions i contraindicacions del massatge
 • Zones prohibides i de màxima precaució
 • Aspectes del massatge: velocitat, ritme, pressió, direcció
 • Tècniques principals: fricció, amassament, percussions, passis neurosedants
 • Coordinació de les mans
 • Posició del pacient i del terapeuta
 • Consideracions: ambient, material, atenció al pacient i suports
 • Olis i cremes
 

SISTEMES ANATÒMICS 

 • Els teixits
 • Sistema Nerviós
 • Sistema Circulatori
 • Sistema Limfàtic
 

APARELL LOCOMOTOR 

 • Sistema Esquelètic (característiques, components, afeccions)
 • Sistema Muscular (característiques, components, afeccions)
 • Diafragma i psoes ilíac (importància i hábits de salut)
 • Prevenció de lesions
 • Afeccions bàsiques de l’aparell locomotor i acció del massatge
 

FISIOLOGIA MUSCULAR

 • Origen i inserció d’un múscul
 • Acció muscular
 • Musculatura d’extremitats posteriors, superiors i tronc
 • Origen,  inserció i acció dels diferents músculs
 
 

ENLAÇOS RELACIONATS (CURS DE QUIROMASSATGE A GIRONA – TEC):

Sol.licita més informació sobre el curs de quiromassatge Girona (escola de massatges TEC):

Gràcies per contactar.
La teva petició serà atesa quan abans millor.

Contacte:
Tel. 686 344397 (també whatsap)
COMPARTEIX AQUESTA INFORMACIÓ!
WhatsApp
Facebook
Email