curs de reflexologia podal girona

CURS DE REFLEXOLOGIA PODAL GIRONA (Espai TEC)

IDIOMA: atenció en català i castellà

CERTIFICAT ACADÈMIC HOMOLOGAT: sí. Per IAOTH (Associació Internacional de Terapeutes)

curs de quiromassatage a girona

 

PROCÉS D’ESTUDI: s’efectuarà l’estudi de l’apartat teòric i pràctic corresponent en modalitat presencial (Escola de Reflexologia Podal Girona – TEC). El primer dia de classe es farà entrega del dossier teòric-pràctic sobre el qual s’estudiaran les bases teòriques (indicacions, contraindicacions, anatomia bàsica, etc.) i l’apartat pràctic (pressions en els diferents punts del peu i massatge d’extremitats inferiors).

REQUISITS: disposar d’ordinador per a realitzar les proves tipus test a casa.

HORARI: 3 sessions intensives de 7 hores cada classe. A realitzar en cap de setmana o entre setmana, depenent de la disponibilitat horaria de l’alumne/a.

SUPORT: assessorament constant. L’alumne/a pot contactar amb la tutora quan ho necessiti fora de l’aula, resoldre dubtes, demanar assessorament sobre les sortides laborals i metodologia de recerca professional, etc.

Demana una auditoria amb Afra Costa,  responsable d’estudis, si desitges rebre més informació sobre el curs de reflexologia podal Girona (Espai TEC). 

Tel. 686 344397 (també whatsap)

El que distingeix l’escola de terapies naturals TEC d’altres escoles de formació online ,semipresencial i presencial  és el tracte familiar, amè i directe de l’alumnat amb el personal docent i la direcció de l’escola. L’ atenció amb l’ alumne/a es duu a terme en català o en castellà indiferentment.

CURS DE REFLEXOLOGIA PODAL GIRONA (ESPAI TEC)

DESCRIPCIÓ

DESCRIPCIÓ DE LA TÈCNICA DE  LA REFLEXOLOGIA PODAL

La reflexologia podal es basa en el tractament de zones reflexes del cos al peu, o, el que és el mateix, en aplicar massatge i pressions en certes zones del peu que connecten (mitjançant el sistema nerviós i canals energètics) amb els diferents òrgans i sistemes. Influint, així, sobre diferents malalties i afeccions, tant físiques com emocionals; equilibrant el nostre estat físic i psicològic.

DURADA

DURADA DEL CURS DE REFLEXOLOGIA PODAL GIRONA

El curs de reflexologia podal Girona (Espai TEC) finalitzarà un cop realitzades les 3 sessions teòrico-pràctiques, superades les proves tipus test i entregats els informes de pràctiques corresponents (que l’alumnat realitzarà a casa).

Els dies de curs (3 sessions intensives) s’establiran entre la tutora i els alumnes, de manera que els dies i horaris convinguin a ambdues parts.

L’alumne/a disposa de vídeos pràctics  (que inclouen tot el procés de la reflexologia podal) per a poder practicar a casa, a més a més de la pràctica guiada dins l’aula.

Aquesta formació està valorada en 90 hores teòrico-pràctiques.

PLA D’ESTUDIS

El curs es divideix en 3 sessions intensives teòrico-pràctiques. L’ estudiant haurà d’ assimilar els continguts pràctics i teòrics corresponents, lliurar els informes de pràctiques i la prova tipus test de cada mòdul, que realitzarà a casa.

Es formaran horaris de classe a convenir entre els alumnes i la professora.

Una vegada s’hagi assistit als 3 seminaris, superades les proves tipus test i lliurats els informes de pràctiques, es farà entrega del certificat acadèmic corresponent.

REQUERIMIENTS ESPECÍFICS

REQUERIMIENTS DEL CURS DE REFLEXOLOGIA PODAL GIRONA

-Disposar d’ ordinador.

-Recomanable disposar de camilla de massatges per a seguir practicant a casa amb comoditat, sobre una persona model (familiar, amic…). L’escola pot assessorar sobre la camilla més escaient en concepte de qualitat preu.

PROGRAMA FORMATIU

PROGRAMA FORMATIU DEL CURS DE REFLEXOLOGIA PODAL GIRONA

El curs de reflexologia podal ofert per l’escola de terapies naturals Girona (Espai TEC) inclou dossier teòrico-practic, vídeos pràctics que transcorren a temps real (de manera que l’alumne/a pugui practicar al mateix temps que atén el vídeo), pràctiques dirigides a l’aula, formularis tipus test i resolució permanent de dubtes durant el període formatiu, tant a l’aula com a casa.

Pots optar pel curs de reflexologia podal online 100% (amb seminari de pràctiques online) o bé el curs de reflexologia podal a Girona  en modalitat semipresencial (classes teòriques a casa mitjançant l’aula virtual). En aquest cas, veure apartats «cursos online» i cursos «presencials» del menú desplegable.

TITULACIÓ

Aquest és un curs de reflexologia podal homologat. S’obtindrà el certificat de «Reflexologia Podal» expedit per l’escola de terapies naturals TEC, acreditat per IAOTH (International Association of Therapist). 

 

PREU

PREU DEL CURS DE REFLEXOLOGIA PODAL GIRONA
 

Matrícula + material (vídeos pràctics + dossier teòric del curs):  55€  45€ (promoció estiu)

3 seminaris teòric-pràctics presencials: 170 € cada seminari (a abonar abans de cada classe)

CONTINGUTS DEL CURS

 • INTRODUCCIÓ
  -Història i principals autors
  -Línies de Fitzgerald i de Marquardt
  -Indicacions i contraindicacions
  -Durada i freqüència del tractament
  -Protocol d’actuació
  -Moviment del polze i pressió
  -Detecció de zones de tensió
  -Possibles reaccions derivades del tractament
 
 • ANATOMIA I PATOLOGIA HUMANA
  -Importància del coneixement anatòmic en la reflexologia
  -Teixits: epitelial, connectiu, muscular, nerviós
  -Concepte d’òrgan, sistema i aparell
  -Aparell circulatori, respiratori, digestiu, locomotor
  -Sistema nerviós, urinari, limfàtic, endocrí

 • TRACTAMENT EMOCIONAL
  -Interrelació entre els diferents òrgans i les seves emocions corresponents
  -Com es relacionen els òrgans i les emocions?
  -Punts específics de tractament emocional (tristesa, por, ira, culpa, etc.)

 

 • APARTAT PRÀCTIC
  -Estructura i mapa anatòmic del peu
  -Punts reflexes del peu
  -Procediment pràctic de la reflexologia podal
  -Tractament emocional mitjançant les zones reflectides
  -Massatge bàsic del peu i de la cama

 

 • ASPECTES PRÀCTICS
  -L’espai de treball
  -Materials i suports
  -Atenció al pacient: abans, durant i després del tractament
———————————————–
 
 
 
 
INFORMACIÓ ADDICIONAL SOBRE LA REFLEXOLOGIA PODAL
 

Massatge de cames i peus com a complement de la reflexologia podal

 

Sol.licita més informació sobre el curs de reflexologia podal:

Gràcies per contactar.
Rebràs resposta en breu.

Telèfon de contacte: 686 344397 (també whatsap)
COMPARTEIX AQUESTA PÀGINA!
WhatsApp
Facebook
Email