Curs de Quiromassatge a Girona

curso de quiromasaje en girona

IDIOMA: atenció en català i castellà

CERTIFICAT ACADÈMIC HOMOLOGAT: sí. Per IAOTH (Associació Internacional de Terapeutes)

curs de quiromassatage a girona

PROCÉS D’ESTUDI: mitjançant plataforma virtual (amb els continguts teoricopràctics necessaris per ser un bon professional del quiromassatge) + seminari de pràctiques opcional a Girona (Espai TEC)

REQUISITS: disposar d’ordinador i compte de gmail (per accedir als continguts de la plataforma virtual)

HORARI: procés d’estudi al ritme de cada estudiant INCLOU: accés a l’aula virtual amb contingut teoricopràctics + vídeos pràctics detallats sobre cada tècnica a cada zona corporal + formularis tipus test + resolució de dubtes + certificat

SEMINARI DE PRÀCTIQUES: opcional. OPCIÓ A: 8 hores de pràctiques presencials a Girona (escola de quiromassatge TEC) o totalment online (mitjançant zoom). OPCIÓ B: 14 hores de pràctiques presencials a Girona o online. Horari intensiu a convenir entre alumnes i professora.

SUPORT: assessorament constant. L’alumne pot contactar amb la tutora quan ho necessiti, resoldre dubtes, demanar assessorament sobre les sortides laborals i i metodologia de recerca professional, enviar vídeos del procés pràctic, etc.

Demana una auditoria amb Afra Costa, responsable d’estudis, si desitges rebre més informació sobre el curs. 

Tel. (+34) 686 344397 (també whatsap).

 

  PREU OFERTA  595 €   (fins a final d’any)

395 €

El que distingeix TEC d’altres escoles de formació online i semipresencial és el tracte familiar, amè i directe dels alumnes amb el personal docent i la direcció de l’escola. L’ atenció amb l’ alumne es duu a terme en català o en castellà

CURS DE QUIROMASSATGE A GIRONA (TEC)

curso de quiromasaje online - duracion

El curs procedirà al ritme de cada estudiant i finalitzarà un cop superades les proves tipus test i informes de pràctiques. Així doncs, alguns alumnes finalitzaran la formació en unes setmanes i altres en uns mesos.

No hi ha un temps mínim requerit encara que sí un termini màxim de finalització del curs. La durada màxima per finalitzar aquest curs és de 5 mesos.

Durant un període màxim de 5 mesos l' alumne tindrà accés a l' aula virtual i disposarà d' ajuda davant qualsevol dubte que sorgeixi al llarg de la formació mitjançant l' e-mail de l' escola.

Cada alumne/a pot realitzar el curs de quiromassatge a Girona (Teca) al seu ritme i acabar quan es vegi capacitat/da i hagi presentat els informes i proves tipus test. Aquesta formació està valorada en 200 hores teoricopràctiques.

curso de quiromasaje online

Què es necessita per realitzar el curs?

Per realitzar el curs de quiromassatge a Girona a través de TEC és necessari:

Ordinador.

Disposar d'un compte gmail per poder accedir a la plataforma virtual.

Recomanable disposar de camilla de massatges per realitzar les pràctiques a casa amb comoditat, a una persona model (familiar, amic...). L'escola et pot assessorar sobre la camilla més adequada en concepte de qualitat preu.

El curs de quiromassatge ofert per l'escola de massatges TEC inclou l'accés a l'aula virtual amb material teòric en pdf i word (informes de pràctiques), vídeos pràctics detallats amb les diferents tècniques del quiromassatge aplicades a les diferents parts del cos (cames-peus, esquena, cervicals, abdomen, braços-mans i massatge crani-facial), formularis tipus test i resolució permanent de dubtes durant el període formatiu.


L'estudiant podrà manar vídeos al correu electrònic de l'escola si desitja rebre assessorament sobre la pràctica del massatge (moviment de dits, velocitat, pressió, etc.) quan aquest sigui efectuat sobre una persona model (amic, familiar, etc.).

curso de quiromasaje online procedimiento

Procés d'estudi

El curs està dividit en 4 mòduls. L' estudiant haurà d' assimilar els continguts pràctics i teòrics corresponents, lliurar els 2 informes de pràctiques i prova tipus test de cada mòdul.

L'estudiant pot enviar vídeos al correu electrònic de l'escola si desitja rebre assessorament tècnic personalitzat sobre la pràctica del massatge (moviment de dits, velocitat, pressió, etc.).

El curs de quiromassatge a Girona disposa de 8 o 14 hores de classes pràctiques opcionals (a abonar en el moment d'efectuar aquest apartat pràctic dirigit). Es formaran horaris de pràctiques a convenir entre els alumnes i la professora. Hi ha l'opció d'assistir al seminari de pràctiques online si hi ha dificultat per assistir al seminari pràctic en mode presencial.

Una vegada superades les proves tipus test i enviats els informes de pràctiques, l'alumne/a rebrà el certificat acadèmic mitjançant correu electrònic.

Pots optar pel curs de quiromassatge online 100% (amb seminari de pràctiques online):

Curso de quiromasaje online

Titulació

Es tracta d'un curs de massatge homologat. S'obtindrà el certificat de "Quiromassatge" expedit per TEC, acreditat per IAOTH (International Association of Therapist). El certificat es manarà en format pdf per correu electrònic.

curso de quiromasaje online acreditacion

Preu

Formació online + certificat: 595  395 €

Seminari de pràctiques opcional: 180 € (8 hores) / 230 € (14 hores)

  PREU OFERTA  595 €   (fins a final d’any)

395 €

QUÈ ESTUDIA EL/LA MASSATGISTA?

 

Una formació completa en quiromassatge hauria de contenir un apartat teòric, basat en la terminologia corresponent, indicacions i contraindicacions del massatge, precaucions, aspectes pràctics del terapeuta i l’espai de treball, coneixement anatòmic de l’ésser humà i l’apartat pràctic (vídeos detallats) amb els passis característics del massatge, així com el ritme, la pressió, la velocitat i la intensitat,  en cames-peus, esquena, cervicals, abdomen, braços-mans i massatge crani-facial.

 
CONTINGUTS DEL CURS

 INTRODUCCIÓ 

 • Terminologia i breu història del massatge
 • Indicacions i contraindicacions del massatge
 • Zones prohibides i de màxima precaució
 • Aspectes del massatge: velocitat, ritme, pressió, direcció
 • Tècniques principals: fricció, amassament, percussions, passis neurosedants
 • Coordinació de les mans
 • Posició del pacient i del terapeuta
 • Consideracions: ambient, material, atenció al pacient i suports
 • Olis i cremes
 

SISTEMES ANATÒMICS 

 • Els teixits
 • Sistema Nerviós
 • Sistema Circulatori
 • Sistema Limfàtic
 

APARELL LOCOMOTOR 

 • Sistema Esquelètic (característiques, components, afeccions)
 • Sistema Muscular (característiques, components, afeccions)
 • Diafragma i psoes ilíac (importància i hábits de salut)
 • Prevenció de lesions
 • Afeccions bàsiques de l’aparell locomotor i acció del massatge
 

FISIOLOGIA MUSCULAR

 • Origen i inserció d’un múscul
 • Acció muscular
 • Musculatura d’extremitats posteriors, superiors i tronc
 • Origen,  inserció i acció dels diferents músculs

 

 

ENLAÇOS RELACIONATS (CURS DE QUIROMASSATGE A GIRONA – TEC):

Diferències entre un massatgista i un quiromassatgista

A diferència del massatge, terme genèric que inclou mobilització dèrmica i muscular mitjançant estris com rodets de fusta, pindes aromàtiques, mans, peus (típic del massatge Tailandès), el quiromassatge es basa en el massatge efectuat amb les mans; partint del coneixement semàntic que quiro (procedent del grec) significa "mà". Per tant, per quiromassatgista ens referim al massatgista que treballa principalment amb l'ús de les mans.

Sortides professionals

A diferència del massatge, terme genèric que inclou mobilització dèrmica i muscular mitjançant estris com rodets de fusta, pindes aromàtiques, mans, peus (típic del massatge Tailandès), el quiromassatge es basa en el massatge efectuat amb les mans; partint del coneixement semàntic que quiro (procedent del grec) significa "mà". Per tant, per quiromassatgista ens referim al massatgista que treballa principalment amb l'ús de les mans.

Sol.licita més informació sobre el curs de quiromassatge a Girona (Espai TEC):

Gràcies per contactar.
La teva petició serà atesa quan abans millor.

Contacte:
(+34) 686 344397 (també whatsap)
COMPARTEIX AQUESTA INFORMACIÓ!
WhatsApp
Facebook
Email